Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

Krásná Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby zazněla v sobotu 4.ledna 2020 v hořickém chrámu Narození Panny Marie.

Účinkující pěvecké sbory Ratibor a Vesna, Bona Vita a novobydžovský chrámový sbor Carmina Sacra, Hořický komorní orchestr,Ondřej Vávra na varhany sklidili několika minutový aplaus diváků a došlo tak na dva přídavky. Vánoční mši měla pod taktovkou Olha Kolodiy.

Soprán: Jitka Kateřina Přibylová
Alt: Ludmila Kroupová
Tenor: Filip Šťovíček
Bas: Jan Miler