Končíš základku a nevíš kam dál? Přijď 14.10 od 16 hodin do radničního sálu!

Víte, že Zemědělská akademie nežije jen zemědělstvím, že SPŠKS nabízí komplexní vzdělání v oblasti 3D technologie (virtuální realita, robotické rameno, 3D tiskárna).

Tyto a spoustu dalších informací může dostat široká veřejnost v pondělí v radničním sále. O tom, že v Hořicích máme 4 střední školy, které zřizuje Královéhradecký kraj, víme asi úplně všichni. Konkrétní informace o nich, ale i spoustu zajímavých detailů se mohou žáci základních škol, jejich rodiče a veřejnost dozvědět v pondělí 14.10.2019 v radničním sále od 16 hodin.

Studenti a pedagogové představí prezentace jednotlivých škol a v přísálí poté bude možné položit konkrétní dotazy. Věřím, že někteří rodiče přijdou na to, že střední školy v Hořicích nabízejí zajímavé a perspektivní obory a není třeba jezdit za vzděláním jinam.

Celou akci pořádá město Hořice jako jednu z aktivit podporujících propagaci hořických škol a jejich dobré spolupráce s městem. Poděkování patří také MAS Podchlumí, která se také na organizaci výše uvedené prezentace podílí.

Aleš Svoboda.