Galerie plastik v srpnu opět pořádá Letní ateliér pro mladé umělce

Přijměte naše pozvání do fascinujícího světa výtvarného tvoření a staňte se umělcem, jeho múzou i modelem. Vstupte s námi do magického prostoru galerie uměleckých děl a buďte sami součástí nekonečného příběhu umění. Galerie plastik opět pořádá letní ateliér pro mladé umělce!

Galerie plastik pořádá letní příměstský tábor na téma

Člověk v umění

3. – 7. 8. 2020 8:30 – 16:30 / pro děti 7-14 let

každodenní rozmanitý výtvarný program: kresba podle živého modelu, portrét, malba, živé obrazy a sochy, práce s hlínou, performance, bodypainting, různorodé výtvarné aktivity v plenéru

výlety a zážitkové hry nejen v prostředí Sochařského parku U sv. Gotharda

poutavé i poučné příběhy o umělcích, jejich dílech a výtvarných technikách

letní prázdninová zábava


tým profesionálních lektorů: Mgr. Jiří Merčák, Mgr. Jarmila Gregorová, PhDr. Jana Cermanová, Ph.D.

Oběd a celodenní pitný režim zajištěn.

Cena za týdenní program 2000,- Kč

Závazné přihlášky do 21. 6. 2019

Kontaktní osoba:

Jana Cermanová

cermanovaj@seznam.cz

TEL: 778 489 781