Rovné příležitosti ve vzdělávání

Seminář

Vzdělávací akce
Kdy: 12.02.2019
Kde: Přednášková místnost za knihovnou
Pořadatel akce: MAS Podchlumí
Zdroj: horice.org

Zajímavý seminář s tématem rovných příležitostí ke vzdělávání


Chcete vědět, jak se liší mateřské a základní školy v území z hlediska skladby dětí a poskytovaných služeb? Domníváte se, že všechny děti a žáci na našem území mají stejné příležitosti ke vzdělávání? Pokud chcete znát odpovědi nejen na tyto otázky, ale zajímají vás i další témata jako například inkluze žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním nebo naopak práce s nadanými a talentovanými dětmi, pak přijďte v úterý 12. února 2019 do přednáškové místnosti za městskou knihovnou v Hořicích.

 Od 14:30 zde proběhne zajímavá přednáška s doc. RNDr. Janou Strakovou, PhD., která se na tuto problematiku specializuje. Bude jistě prostor i na vaše dotazy. Na setkání vás srdečně zve Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II.

Plakát - rovné příležitosti ve vzdělávání