Vítání občánkůÚřední akce
Kdy: 07.12.2019
Kde: Obřadní síň na radnici
Zdroj: horice.org

Vítání občánků bude 7. prosince 2019
 
Další vítání občánků proběhne v sobotu 7. prosince 2019 od 9:00 a 10:00 hod. v obřadní síni městské radnice. Přihlásit se mohou rodiče dětí starších 3 měsíců. Děti již přihlášené, které jsou mladší než 3 měsíce, budou pozvány na příští vítání občánků.

Rodiče nově narozených dětí, kteří mají zájem a dosud se nepřihlásili, mohou tak učinit přímo u organizátorky Lucie Švambergové, kancelář stavebního úřadu (budova A, 1. patro, dveře č. 221), a to nejpozději do 20. 11. 2019. Bližší informace na tel. 492 105 429, popř. e-mailu: vitaniobcanku@horice.org. Další termín vítání občánků bude opět sdělen na webových stránkách města (vítání se koná cca 4 – 5x za rok).
Svoji účast lze také nahlásit při přihlášení dítěte k trvalému pobytu na evidenci obyvatel u Evy Pešavové, budova B, 2. patro – kancelář občanských průkazů a cestovních dokladů, tel. 492 105 451, e-mail: pesavova@horice.org. Pro přihlášení k trvalému pobytu je nutný rodný list dítěte.


Vítání občánků