Cyklovýlety

Mapa ke stažení

K dostání je v tištěné podobě zdarma v Městském informačním centru

1/ Z Hořic za architektonickými perlami na Labi

Delší cyklookruh s možností krácení zavede cyklisty kopcovitou krajinou k přehradě Les Království, která je nejhezčí stavbou tohoto druhu v České republice a také technickou památkou. Odtud vede trasa po Labské cyklostezce do Dvora Králové nad Labem, věnného města českých královen, které je proslaveno nejen známou zoologickou zahradou se safari a galerií obrazů Zdeňka Buriana, ale také kostelem sv. Jana Křtitele, v jehož kobce byl nalezen Rukopis královédvorský. Blízké Tyršovo koupaliště patří k nemnoha českým plovárnám se zajímavou prvorepublikovou architekturou. Dalším významným cílem na trase je unikátní barokní areál Kuks s hospitalem, v jehož blízkosti lze navštívit také Křížovou cestu 21. století, soubor moderních plastik se sakrální tematikou, a nedaleký Betlém se sochami Matyáše Bernarda Brauna. Cesta zpět je vedena kolem lázní Velichovky a Velkého Vřešťova s možností vykoupání v tamním rekreačně využívaném rybníce. V závěru výletu stojí za zastávku galerie studentského sochařského sympózia v přírodě v obci Boháňka, odkud se nabízejí zvláště v podvečerních hodinách krásné daleké výhledy směrem do Polabí a částečně i na Krkonoše. Trasa je vedena velkou většinou po málo frekventovaných asfaltových silnicích, v menší míře pak po zpevněných štěrkových cestách. V úseku mezi přehradou Les Království a Dvorem Králové nad Labem je třeba dbát zvýšené opatrnosti kvůli silničnímu provozu.

2 / Z Hořic za packými klenoty

Náročnější cyklookruh zavede cyklistu nejprve do Kalského údolí, kterým protéká říčka Bystřice a kde stojí malebný Kalský mlýn, a v závěru stoupání i cenná barokní kovárna. Cesta z Kalu na Pecku nabízí krásné výhledy na kopcovitou krajinu Podkrkonoší i na panorama Krkonoš. Hrad Pecka býval sídlem významného českého šlechtice a renesančního umělce Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a dnes je v něm k vidění stálá historická expozice. Po přejezdu do Nové Paky se nabízí možnost prohlídky tamního pivovaru, klenotnice s expozicí drahých kamenů a zkamenělin anebo muzea veteránů. Cesta zpět vede kopcovitou a zalesněnou krajinou kolem vyhaslé sopky a chráněné přírodní památky v Hřídelci, dále do bývalého lázeňského městečka Mlázovice, v němž se nachází na úpatí Chlumů příjemné koupaliště, a zpět přes Šárovcovu Lhotu s obnovenou historickou cihelnou. V závěru výletu se projíždí obcí Holovousy, proslulé ovocnářstvím a šlechtěním odrůd, a dále po Chlumu s hezkým výhledem do Polabí a závěrečným sjezdem do Hořic. Trasa je vedena většinou po málo frekventovaných asfaltových silnicích, v menší míře pak po zpevněných štěrkových a lesních cestách.

3 / Z Hořic za výhledy Kryštofa Haranta

Náročnější cyklookruh má za cíl dovést cyklistu na nejkrásnější vyhlídková místa v okolí Hořic, kde táhlejší stoupání jsou odměněna dlouhými sjezdy. V úvodu okruh zavede cyklistu hořickou cyklostezkou kolem koupaliště Dachova a přes Červenou Třemešnou na návrší magických Byšiček s kostelíkem sv. Petra a Pavla, kde se odehrává děj Erbenovy balady Svatební košile. Následuje sjezd do Lázní Bělohradu, města proslulého lázeňstvím a léčebnými procedurami pohybového ústrojí pomocí rašeliny. Pohodová cesta vede dále údolím proti proudu říčky Javorky kolem opraveného Javorského mlýna na hrad Pecku, sídlo významného českého šlechtice a renesančního umělce Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, kde je dnes k vidění stálá historická expozice. Dominantou kopcovité a malebné krajiny je vrch Zvičina (671 m n. m.), na němž stojí známá Raisova chata a kostelík sv. Jana Nepomuckého. Ze Zvičiny se nabízejí ty nejkrásnější pohledy na Krkonoše a Podkrkonoší, za ideálního počasí je také vidět Ještěd, České středohoří a Jizerské hory. Sjezdem přes Třebihošť a Úhlejov se cyklista dostane do Miletína, kde stojí rodný domek spisovatele K. J. Erbena s malou muzejní expozicí. Miletín proslul též výrobou sladkých modlitbiček a v tamním zámečku se nachází muzeum ochotnického divadla. Závěr trasy zpět do Hořic směřuje malebným údolím řeky Bystřice. Okruh je veden většinou po málo frekventovaných asfaltových silnicích, v menší míře pak po zpevněných štěrkových a lesních cestách.

4 / Z Hořic pohodově kolem Chlumů

Pohodová cyklotrasa kolem hřebene Hořického a Mlázovického chlumu je s relativně malým převýšením. Trasa je vedena přes Dobrou Vodu u Hořic a Lískovice do Loučné Hory, kde se nachází unikátní dřevěný kostelík sv. Jiří z 18. století a odkud se nabízejí hezké výhledy na celý hřeben Chlumů a západním směrem na dominanty Jičínské pahorkatiny (Zebín, Veliš a Tábor). V obci Konecchlumí - zhruba na půli cesty - stojí zdaleka viditelný kostel sv. Petra a Pavla s křížovou cestou od Vladimíra Komárka a v jeho v blízkosti pomník českého šlechtice Viléma Konecchlumského, který byl popraven v roce 1621 za účast na stavovském povstání. V Konecchlumí i v Mlázovicích je možnost vykoupání v tamních hezkých koupalištích. V Šárovcově Lhotě stojí za vidění historická cihelna. Závěr trasy je veden zpevněnou lesní stezkou s krátkým stoupáním na Hořický chlum se stejnojmennou rozhlednou, po jehož zdolání je cyklista odměněn atraktivním sjezdem zpět do Hořic. Trasa je vedena většinou po málo frekventovaných asfaltových silnicích a závěrečný lesní úsek po zpevněné štěrkové cestě.

5/ Z Hořic po stopách prusko-rakouské války 1866

Nenáročná cyklotrasa mírně zvlněným terénem zavede cyklistu k zajímavým památkám na válku z roku 1866 a k tudorovskému Hrádku u Nechanic. Trasa vede po značených cyklotrasách z Hořic přes Cerekvici s obřími zásobníky na ropu až do Máslojed, v jejichž okolí se nachází několik pomníků z války v roce 1866. V blízkém lese Svíb došlo k jedné z největších bitev během prusko-rakouské války a dnes se v něm nachází zajímavá naučná stezka s informačními panely. Cyklotrasa je dále vedena přes obec Chlum, kde stojí renovované Muzeum války 1866 a rozhledna. V sousedních Všestarech byl nedávno vybudován archeopark s pravěkými stavbami. Hrádek u Nechanic, který je dalším z atraktivních cílů na trase, vyniká zajímavou a v českých zemích unikátní tudorovskou architekturou poloviny 19. století a anglickým parkem. Cesta zpět vede kolem moderního koupaliště v Lodíně, obcí Bříštany, v níž je k vidění muzeum motocyklových veteránů, a na závěr obcí Milovice u Hořic, kde se opět nachází vyhlášené rekreační centrum s moderním koupalištěm. Trasa je vedena velkou většinou po málo frekventovaných asfaltových silnicích, v menší míře pak po zpevněných štěrkových cestách.