Šafránkova kronika jako etnografický pramen

Přednáška

Kulturní akce
Kdy: 30.05.2022
Kde: multimediální sál muzea
Zdroj: horice.org
František Šafránek (1831 – 1908), krejčí, písmák a vlastenec, zachytil ve své kronice slovem i obrazem Hořice a hořický venkov ve 30. a 40. letech 19. století tak, jak si pamatoval ze svého dětství a mládí – staré stavby, lidové zvyky, rázovité postavy  i běžný život obyvatel. Šafránkova kronika je tak zajímavým  pramenem nejen pro zájemce o místní historii, ale především velmi cenným zdrojem informací pro historiky a etnology. 
Přednáška se uskuteční v multimediálním sále muzea v pondělí 30. května 2022 od 17 hodin. Přijďte nahlédnout do života našich předků!
Navštivte www.safrankovakronika.cz