Louis Vierne: Messe Solennelle

Hořický chrámový sbor

Kulturní akce
Kdy: 05.06.2022
Kde: kostel Narození P. Marie
Pořadatel akce: římskokatolická farnost Hořice
Zdroj: horice.org
Boží hod svatodušní