Galerie plastik

Hořická Galerie plastik stojí příhodně na svahu vrchu Gothardu a tvoří nedílnou součást unikátního sochařského areálu čítající na osm desítek pískovcových plastik. Samotná galerie se pyšní především pozoruhodnou kolekcí autorských sádrových plastik a soch v ušlechtilých materiálech. Expozice děl snad všech zakladatelských osobností českého moderního sochařství doplňují krajinomalby z počátku 20. století. Vedle stálé expozice nabízí galerie bohatý výstavní program.

Jedna z prvních venkovských uměleckých galerií byla založena již v r. 1908 jako umělecká odnož Podkrkonošského průmyslového musea. Její vznik podnítila souvislost se zdejší c. k. odbornou školou pro zpracování kamene a hlavními protagonisty se stali první ředitelé této školy Vilém Dokoupil a Václav Weinzettl a odborný učitel chlapecké měšťanky Jan Kyselo, vynikající znalec umění. Galerie po svém založení získala první prostory v 2. patře sochařské školy, později byl na úbočí Gothardu zakoupen pozemek a vypsána umělecká soutěž na stavbu vlastní budovy, z níž vzešel jako vítězný návrh Otakara Novotného. Tyto plány však překazila první světová válka. Vlastní budovy podle plánu arch. Jindřicha Maliny se Galerie plastik dočkala teprve v 70. letech minulého století. Galerie vlastní velmi cennou sbírku plastik především z první poloviny 20. století, v níž jsou zastoupeni J. V. Myslbek, V. Levý, St. Sucharda, Q. Kocián, L. Kofránek, L. Šaloun, J. Mařatka, Fr. Bílek a další. Sbírku plastik doplňuje soubor obrazů nejen umělců vyšlých z Hořic, ale i těch, kteří zde tvořili.

Otvírací doba:

duben – říjen: denně mimo pondělí, 9:00 - 12:00 / 13:00 – 17:00, o víkendech 10:00 – 17:00
listopad – březen: Galerie je v těchto měsících uzavřena.
V zimních měsících je možné navštívit stálou expozici galerie, prohlídku si můžete objednat na telefonním čísle +420 778 489 781

Vstupné:

  • plné 30 Kč
  • snížené (děti, studenti, důchodci) 15 Kč

V Galerii můžete využít Kartu návštěvníka

Parkování:

  • osobní automobily - malé parkoviště přímo před budovou
  • autobusy na parkovišti na vrchu Gothard (hnědé směrovky Sochařský park P) cca 2 minuty pěšky

Dostupnost:

  • pěšky z náměstí po červené turistické značce cca 10 minut
  • autem z náměstí cca 3 minuty