Lom U Sv. Josefa

Těžba pískovce byla v lomu už před lety ukončena, ale jeho půvabné prostředí je dějištěm četných koncertů, hudbeních setkání i divadelních představení ve letních měsících. Když byla v roce 2002 obnovena tradice hořických sochařských symposií  a jejich organizátory se stali ak. sochař Roman Richtermoc a arch. Martin Samohrd, místem tvůrčích setkávání našich i zahraničních sochařů se opět stal lom U Sv. Josefa. Barokní socha tohoto světce a patrona kameníků se nachází v lese nedaleko vstupu do lomu. Lom poskytuje nádhernou přírodní kulisu rodícím se uměleckým dílům. Sochařská díla, vzniklá po r. 2002 jsou každoročně nejprve prezentována na Nábřeží sochařů v Hradci Králové, odkud se po roce vrací zpět do Hořic a jsou pak trvale instalována do nově založeného Sochařského parku U Sv. Josefa.


  • Otevírací doba, vstupné: Lom je celoročně volně přístupný, pouze v době konání kulturní akce vstup po dohodě s pořadatelem.
  • Parkování: U Domova pro seniory nebo v ulici K Lomu zdarma.
  • Dostupnost: Pěšky po žluté turistické značce (cyklostezce) od Domova pro seniory cca 20 minut, nebo z ulice K Lomu cca 6 minut.