Sochařský park U Sv. Gotharda

O tom, že sochařská a kamenická tradice není jen minulostí, ale živou současností svědčí sochařská symposia, probíhající ve městě od r. 1966 (přerušená v letech 1970 – 1988) dodnes. Jejich zakladatelem a dlouholetým prezidentem byl ak. sochař Vladimír Preclík. Místem pracovních setkávání umělců z celého světa je magické prostředí lomu U sv. Josefa a jejich výsledkem unikátní sbírka světového sochařství v přírodě (1966– 2000), umístěná na svazích Gothardu a při cestě do lomu U sv. Josefa. Tzv. Sochařský park U Sv. Gotharda I a II je sbírkou čítající více než sto pískovcových plastik sochařů z Evropy, Asie a Ameriky.


  • Otevírací doba, vstupné: Sochařský park je celoročně volně přístupný.
  • Parkování: Záchytné parkoviště je na vrchu sv. Gotharda zdarma.
  • Dostupnost: Pěšky z náměstí po červené turistické značce východním směrem cca 10 min., autem 3 min. po směrovkách na Sochařský park.

Leták Sochařského parku U Sv. Gotharda