Vrch Gothard

Zajímavé památky se nacházejí navrchu Gothard. Původní, pravděpodobně dřevěný kostelík, založený pražskými premonstráty, byl nahrazen současnou kamennou stavbou v 1. pol. 18. století. V interiéru stojí za pozornost socha Truchlícího anděla, dílo Václava Prachnera z r. 1816. Dnes slouží kostel převážně pro církevní pohřby. V sousedství kostela se nachází starý a nový hřbitov. Na obou se díky zdejší sochařské a kamenické tradici nachází řada umělecky hodnotných náhrobků. Na starém hřbitově nalezneme pomník vojákům padlým v r. 1866 v bitvě u Sadové, pochovaným zde v hromadném hrobě, a dále hroby důstojníků, padlých v téže bitvě. Mezi zdejší nejpozoruhodnější artefakty patří novorenesanční hřbitovní portál k novému hřbitovu, který vznikal v letech 1892 - 1905 podle návrhu profesorů sochařsko-kamenické školy Antonína Cechnera a Bohuslava Moravce. Sochařská výzdoba je od Mořice Černila a Quida Kociána, reprodukční práce provedli žáci školy. Na hřbitově je pochována řada významných osobností – operní pěvkyně Pavlína Erbanová, příslušníci lékařské rodiny Levitů, sochaři Mořic Černil, Quido Kocián, Josef Wagner a jeho žena Marie a řada dalších. Na místě původní gothardské tvrze, v místech někdejší bitvy, byl v r. 1873 odhalen první pomník Jana Žižky z Trocnova, dílo Pavla Jiříčka. V jeho sousedství spatříme pomník významného hořického rodáka, univ. prof. Josefa Ladislava Jandery od téhož autora. Prvním pomníkem svého druhu je i unikátní Riegrův obelisk, odhalený r. 1907. Pískovcový monolit, vysoký 12,4 metru, je dokladem mistrovství zdejších kameníků. Další díla našich předních umělců z první poloviny 20. století (Q. Kocián, St. Sucharda, L. Kofránek, J. Štursa aj.) je možno zhlédnout v Galerii plastik, založené r. 1908. Její budova ze 70. let 20. století se nachází na západním úbočí Gothardu v sousedství Smetanových sadů.


  • Otevírací doba, vstupné: Vrch Gothard je celoročně volně přístupný.
  • Parkování: Zdarma na Vrchu Gothard (ukazatelé od hlavní silnice na Sochařský park).
  • Dostupnost: Z náměstí po červené turistické značce východním směrem cca 10 min. pěšky. Autem cca 3 min. po směrovkách na Sochařský park.