Pískovec

Tradice hořického pískovce jsou velmi staré. Byl prvním trvanlivým stavebním materiálem, který již slavný Petr Parléř s oblibou používal pro své stavby a po něm i další mistři. Části nejproslulejších staveb v naší zemi jsou z hořického kamene jako např. katedrála Sv. Víta na Pražském hradě, chrám Sv. Barbory v Kutné Hoře nebo renesanční část Vladislavkého sálu.

Kdysi bývalo kolem Hořic na 70 pískovcových lomů. Dnes jsou většinou opuštěné, funkční je pouze jediný v Podhorním Újezdu (cca 6 km od Hořic). Tím nejznámějším je ale Lom U Sv. Josefa, který dnes slouží jako dějiště letních Sochařských sympozií, často je také využíván k nejrůznějším kulturním akcím pro svoji výjimečnou atmosféru.