Sochařské sympozium - červenec

První hořické sochařské sympozium (tj. mezinárodní setkání sochařů) se uskutečnilo v roce 1966 a v průběhu let se z každoroční akce změnilo v bienále. Myšlenka založení této skvělé kulturní tradice vznikla již v roce 1964 při oslavách 80. výročí založení Umělecko-průmyslové školy sochařské. Protože skupina nadšených organizátorů prvního sympozia neměla zkušenosti s organizací takovéto akce, požádala o pomoc Svaz československých výtvarných umělců. Ten následně delegoval na sympozium ak. sochaře Vladimíra Preclíka, který poté organizoval sympozia i v následujících letech. Výsledkem tohoto setkávání sochařů je ojedinělá sbírka moderního sochařství, která čítá více než 130 plastik pod širým nebem - Sochařský park. Jednou za dva roky v červenci v Lomu U Sv. Josefa mohou návštěvníci vidět při práci sochaře světové úrovně.


www.symposiumhorice.cz