NOVINKA: Toulky podkrkonošskou minulostí

V infocentru je nově k zakoupení kniha „Toulky podkrkonošskou minulostí“.

Tato kniha předkládá místním patriotům a milovníkům Podkrkonoší malou historickou vlastivědu většiny obcí bývalého vrchlabského okresu.

František Jirásko, profesí kantor, znalec regionální historie četbou a archivním studiem shromáždil řadu poznatků a tak na samém sklonku svého života vytvořil dílo, které chtěl věnovat svému kraji. Inspirací autorovi byla legendární kniha Toulky krkonošskou historií od Theodora Lokvence. František Jirásko si uvědomoval, že na rozdíl od Krkonoš je oblast Podkrkonoších velice přehlížena.

Kniha je rozdělena do tří samostatných, různě rozsáhlých částí. V první části čtenáři najdou stručný horo – vodopisný přehled. Druhá část obsahuje historický nástin vývoje regionu, se snahou o jeho začlenění do našich národních dějin. Ve třetí části čtenáři najdou malé dějiny jednotlivých obcí.

Texty v celé knize doplňují černobílé ilustrace od Elišky Štěpové. Kniha je čtvercového formátu a má 224 stran.