V pondělí 10.5. otvíráme infocentrum

Po uvolnění vládních opatření v letošním roce poprvé otevřeme v pondělí 10. května informační centrum pro veřejnost. Opět budou dostupné veškeré služby, na které jste byli zvyklí - kopírování, tisk, prodej propagačních předmětů a suvenýrů apod. A doufáme, že naše dveře už zůstanou navždy otevřené! Těšíme se na vaši návštěvu!

Upozorňujeme na nutnost dodržování hygienických opatření: dezinfikování rukou nebo použití jednorázových rukavic, vstup max. 2 osoby (pokud nepatří do rodiny). Prostory infocentra jsou pravidelně dezifikovány a používají se zde čističe vzduchu ničící viry pro co největší bezpečnost návštěvníků.