Mystery shopping v ičku? Na 100%

Každé dva roky probíhá utajená kontrola informačních center, kterou provádí agentura CzechTourism ve spolupráci s Asociací turistických center. Cílem je zjistit, na jaké úrovni poskytují infocentra své služby a sledovat dlouhodobě vývoj vzhledem k tomu, že jsou jakousi výkladní skříní regionu v oboru cestovního ruchu a ve velké míře ovlivní dojem z návštěvy města. V letošním roce bylo to hořické ičko hodnoceno výsledkem 100% a získalo 42 bodů ze 42 možných, stejně jako v roce 2018. A co všechno se hodnotí?

Snad opravdu všechno. Označení infocentra, čistota, bezbariérový vstup, za se věnoval pracovník jen návštěvníkovi, zda nevedl pracovník soukromý hovor nebo nejedl, zda byl vhodně oblečen a zejména pak to, jakým způsobem dokázal zodpovědět dotazy utajeného nákupčího a zda dokázal zaujmou při představování turistických atraktivit.

„Mystery shoppingem procházejí všechna certifikovaná informační centra, ale musíme zažádat o zaslání výsledků (jinak se výsledky promítnou pouze v celkovém hodnocení v rámci turistické lokality a kraje). Pro nás je to zajímavá zpětná vazba a na výsledky čekáme s napětím. Jsme rádi, že za dobu hodnocení, proběhlo myslím 7x, jsme dopadli nejhůře s výsledkem 93%, co je velmi dobrý výsledek. Skvělé je i slovní hodnocení, které nás navede na to, co děláme dobře a co můžeme ještě vylepšit. Jsem ráda, že dobře hodnocené není jen naše vystupování, ale dostačující je i nabídka tištěných materiálů o městě. Doufám, že takto vysoko nastavenou laťku budeme držet hodně dlouho, je to pro všechny pracovníky velká motivace," říká Michaela Bělinová, pracovnice infocentra.