Fotosoutěž – OVOCNÉ STROMY

Máte rádi ovocné stromy? Jejich jarní vůni v květu, chuť plodů, letní stín, podzimní barevnost nebo zimní strohost v jinovatkovém hávu? Vyfoťte nám je a pošlete svá díla do naší soutěže.

Vyhlašujeme dvě tématické kategorie:

Časosběrná fotoreportáž – jeden a tentýž ovocný strom/alej/zákoutí v běhu čtyř ročních období (4 ks fotografií, každá z jiného ročního období) – hodnotí se celá série

Strom/alej/zákoutí – různé ovocné stromy v jakémkoli ročním období (max. 3 ks fotografií/osoba) – hodnotí se jednotlivé fotografie

Věkové kategorie:

7-11 let

12-15 let

16 let a více

Termín uzávěrky pro zasílání fotografií je 31.8.2021.

Vaše příspěvky do soutěže necháme posoudit nezávislou komisí a autory nejvydařenějších snímků odměníme věcnými cenami.

Způsob odevzdání:

Své fotografie posílejte emailem, prostřednictvím internetového datového úložiště (např. www.uschovna.cz), případně na DVD nosiči. Min. velikost 2 MB/1 foto, max. velikost 5 MB/1 foto.

E-mail: map@podchlumi.cz

Adresa: MAS Podchlumi, z.s., Fotosoutěž – Stromy, Holovousy 39, 508 01 Hořice

Označení fotografií:

jméno a příjmení autora,

věk,

škola,

kontaktní e-mail,

název, příp. krátký popis

Svou účastí v soutěži souhlasí autor příp. jeho zákonný zástupce se zveřejněním fotografií a jejich využitím k propagačním účelům a se zpracováním osobním údajů autora. Jejich správcem je MAS Podchlumí, z.s.; projekt MAP pro ORP Hořice II. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.