Kreslím, tedy jsem!

MAS Podchlumí, z.s. pořádá další z výtvarných soutěží pro malé i velké Kreslím, tedy jsem! Tématy jsou tentokrát Co je prima na nouzovém stavu? a Kámen - tradice i bohatství. Ta nejlepší díla z každé kategorie budou odměněna!