Od Adventu do vánoc

Zveme širokou veřejnost na příjemná posezení v adventním čase do kostela sv. Bartoloměje. Přijďte se pozastavit společně v nejkrásnějším období v roce.

1. adventní neděle – 1. prosince v 17:00 hodin: Rozsvěcení vánočního stromečku před kostelem sv. Bartoloměje. Společně si zazpíváme vánoční koledy, ochutnáme čaj i punč a v prodejním stánku dětí MŠ a ZŠ Chodovice si budete moci zakoupit milé drobnosti.

2. adventní sobota – 7. prosince v 17:00 hodin: „Brána do adventu“, vystoupí pěvecké sbory Ratibor a Vesna pod vedením Olhy Kolodiy, s klavírním doprovodem Venduly Vrátilové. Zazní duchovní skladby našich i cizích autorů.

3. adventní neděle – 15. prosince v 17:00 hodin: „Od adventu k novoročí“, v podání Hořického komorního orchestru a sólistů zazní staročeské roráty, lidové vánoční písně a koledy.

4. adventní neděle – 22. prosince v 17:00 hodin: „Vánoční koncert“, vánoční skladby na varhany zahraje Václav Metoděj Uhlíř, na lesní roh doprovodí Eva Tesaříková. V jejich podání zazní skladby známých mistrů J. S. Bacha, F. A. Rösslera-Rosetti, L. Sluky a J. Strejce.

Štědrý den 24. prosince bude v 16:00 hodin Štědrovečerní mše s P. Filipem Janákem a ve 22:00 hodin zpívání koled pro širokou veřejnost, na varhany zahraje Zuzka Žďárská.

Všichni jste srdečně zváni.