Slavnosti holovouských malináčů 2019

Obec Holovousy ve spolupráci s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy s.r.o. pořádají již 17. ročník Slavnosti holovouských malináčů, který proběhne v sobotu 5. října 2019 od 13:00 hodin na návsi v Holovousích.